SLUŽBY V OBLASTI BOZP

Nechcete, aby Vás inspektoři oblastního inspektorátu viděli v podobné situaci, jako pána dole?

SLUŽBY V OBLASTI BOZP

Pomůžeme Vám s:

  • technologickými postupy podle požadavku NV 362/2005
  • vyhledáváním rizik
  • úrazovou zábranou
  • rozborem nehod
  • posouzením bezpečnosti zvoleného postupu práce
  • výběrem vhodného zabezpečení pracoviště proti pádu z výšky
  • výběrem vhodných OOPP a jejjich nákupem
  • se zhotovením krizového plánu a postupu evakuace a záchrany
KONTAKT:     Mgr. Antonín Hlavizňa     Náměšť nad Oslavou     mobil: 604 30 31 37     e-mail: hlavizna(et)centrum.cz